102 sny

rozszyfruj tajemnice snów

Popularne sny

Ciąża

Może oznaczać zaawansowany rozwój nowych możliwości lub samo ich nadejście. Pojawienie się nowej idei, nowego przedsięwzięcia.

Dziecko

Może symbolizować wygląd naszych zamierzeń, projektów, cele oraz idee. Może także przedstawiać nasze ego, nasze wnętrze.
Porzucanie dziecka - brak przygotowania do macierzyństwa, obawy przed nim. Może również oznaczać zaniechanie dążenia do celu. Zaniedbane dziecko - zaniedbanie stosunku ze swoim partnerem lub stosunku do samego siebie.

Szkoła

Potrzeba dalszego rozwijania się, pozyskania wiedzy. Ukończenie szkoły - uzyskanie jakiejś zdolności, przejście do kolejnego etapu w życiu.

Zęby

Chore - wszelkiego rodzaju zadawnione problemy, cierpienia, choroby itp. Masowe wypadanie - uwolnienie się od zatruwających życie problemów. Może także oznaczać brak środków do zdobywania pokładów energii, zaopatrzenia.

Zabijać

Symbol gniewu. Zabijasz kogoś - może masz zwrócić uwagę na to, że kogoś krzywdzisz lub może także to oznaczać - uwalnianie się od problemu, pozbywanie się przeszkód.

Zdrada

Brak pewności, brak wiary. Porzucenie, zaniechanie działań. Kto kogo zdradził? Na jakiej płaszczyźnie - uczuciowej, w biznesie?